Tuleohutusalased teenused

Meie põhitegevuseks on töö- ja tuleohutusalaste teenuste ja toodete pakkumine ning tuletõkketööde teostamine.

Läheneme iga kliendi probleemidele ja vajadustele personaalselt ning pakume kliendi vajadustest lähtuvaid terviklahendusi.

Pakume klientidele kvaliteetset tuletõkketööde teenust tööde planeerimisest kuni tööde nõuetekohase üleandmiseni.

Garanteerime meie poolt teostatud tööde kvaliteedi ja vastu võtmise erinevate ehitusprotsessiga seotud osapoolte (Päästeamet, Omanikujärelevalve, Tellija jms) poolt.

Meie poolt pakutavad teenused on:

  • tuletõkketööd;
  • tuletõkketööde projektijuhtimine;
  • tuletõkkematerjalide müük;
  • tuletõkkesektsioonide terviklikkuse kontroll;
  • tuletõkkesektsioonide kaardistamine;
  • tuletõkkesektsioonide moodustamine;
  • konsultatsioon ja koolitused tuletõkketööde osas.

Tuleohutuse tagamine peab algama juba projekteerimise faasis, mis lõppeb vajalike lubade väljastamisega kohaliku omavalitsuse poolt.