Tuletõkketööd OÜ

Meie põhitegevuseks on töö- ja tuleohutusalaste teenuste ja toodete pakkumine ning tuletõkketööde teostamine. Läheneme iga kliendi probleemidele ja vajadustele personaalselt ning pakume kliendi vajadustest lähtuvaid terviklahendusi.

Teenuste teostamist juhivad ning nõuetele vastava kvaliteedi eest vastutavad erialase kõrghariduse ja pikaajalise ohutuse korraldamise kogemustega kutsekoolituse läbinud tuleohutusspetsialistid.

Tuletõkketööd OÜ ja meeskond

+37255543265
ehitus@eokk.ee
info@tuletõke.ee

Tuletõkketööd


+372 55 543 265

Pakume klientidele kvaliteetset tuletõkketööde teenust tööde planeerimisest kuni tööde nõuetekohase üleandmiseni.

Loe edasi

Tuleohutuse tagamine peab algama juba projekteerimise faasis, mis lõppeb vajalike lubade väljastamisega kohaliku omavalitsuse poolt.